کارمند خدمات پس از فروش

دارای مدرک فوق دیپلم یا لیسانس

آقا

رشته مکانیک 

رشته الکترونیک 

رشته نقشه کشی

حداقل 1 سال سابقه کار 

 


تکمیل فرم استخدامی