کارمند اداری

دارای مدرک فوق دیپلم یا لیسانس

جهت کار در واحد اداری آزمایشگاه

حداقل 2 سال سابقه کار

دارای مدرک ICDL

ترجیحا خانم

 


تکمیل فرم استخدامی