تنظیم ماشین افزار با استفاده ار لیزر اینتر فرومتری

- شرکت مهندسی مهر ضمن انجام کلیه تست های فوق می تواند خطا های موجود را در کنترلر ماشین اصلاح نماید.

- كليه ابزارها تست داراي گواهينامه كاليبراسيون معتبر بوده و به همراه قابليت رديابي به مراجع بالاتر می باشد.

- شرکت مهر قادر است بهترین خدمات را با پیشرفته ترین دستگاه اندازه گيري ليزر اینترفرومتری موجود در ایران ،ساخت شرکت Renishaw انگلستان مدل XL-80 جهت تست و گزارش خطاهای خطی دستگاه ارائه نماید.

- دستگاه XL-80 قادر است تا گستره 80 متر را اندازه گیری نماید وگزارش خطا را پس از اندازه گیری شرايط محيطي توسط دستگاه XC-80 در محل نصب دستگاه و پس از اعمال اصلاحات نسبت به دماي استاندارد 20°C ارائه نماید.