دستگاه CMM پرتابل (Portable CMM)

ماشين هایCMMپرتابل برای اندازه گيری سه بعدی و تلرانسهای هندسی قطعات،قالب ها ،گيج وفيکسچرهای بزرگ وغير قابل حمل

در سايت مشتری وهمچنين اسکن قطعات برای استفاده در مهندسی معکوس استفاده می شود

با توجه به مکانيزم اندازه گيری و پرتابل بودن اين نوع ماشين هادرستی آنها پايين تر از ديگر ماشين هایCMM می باشد.

برای اطلاعات خرید با ما تماس بگیرید