آزمایشگاه های مهر

معرفی آزمایشگاه های شرکت مهندسی مهر

مجموعه آزمایشگاه های کالیبراسیون، اندازه گیری ابعادی و آزمون سختی سنجی مهر در فضایی به وسعت 800 متر مربع مشتمل بر 4 آزمایشگاه به همت کارشناسان مجرب مترولوژی و کالیبراسیون کشور طراحی و راه اندازی شده است.

این مجموعه آزمایشگاهی مجهزترین و کاملترین امکانات و دانش فنی کالیبراسیون ابعادی و سختی سنجی کشور را ایجاد نموده و خدمات خود را به عنوان بالاترین مرجع کالیبراسیون ایران و خاورمیانه به صنایع کشور ارائه می نماید. کلیه آزمایشگاه های مهر دارای تایید صلاحیت و شرایط محیطی استاندارد بر اساس الزامات ISO/IEC 17025 می باشند.

 

آزمایشگاه کالیبراسیون ابعادی مرجع

شرایط محیطی   Temp:20 ± 1◦ c

 درستی تجهیزات مرجع مورد استفاده در محدوده نانو می باشد

  تایید صلاحیت ISO/IEC 17025 به شماره گواهی نامه NACI 105

 

 


 آزمایشگاه کالیبراسیون ابعادی

شرایط محیطی Temp:20±2◦c

درستی تجهیزات مرجع مورد استفاده در محدوده

دهم میکرون می باشد

تایید صلاحیت ISO/IEC 17025 به شماره گواهی نامه NACI 105

 


آزمایشگاه اندازه گیری ابعادی

 

شرایط محیطی Temp:20±2c

 تایید صلاحیت ISO/IEC 17025 به شماره گواهی نامه NACI 210

 

 


آزمایشگاه آزمون سختی سنج

 

شرایط محیطی 23± 5◦C

تایید صلاحیت ISO/IEC 17025 به شماره گواهی نامه NACI 210

 

 

 

 

اندازه گیری و کالیبراسیون پل اصلی گذر از صنعت وابسته به صنعت مستقل

کالیبراسیون/کالیبره/آزمایشگاه کالیبراسیون/اندازه گیری/اندازه گیری ابعادی/آزمون/سختی سنجی/آزمون سختی سنجی/مرجع ابعادی/کالیبراسیون ابعادی/ابعادی مرجع/مترولوژی/شرایط محیطی استاندارد/تائید صلاحیت/ ISO 17025 / تائیدیه ISO 17025/ تائیدیه ساپکو