اتاقی (Gantry)

ماشين هایCMMاتاقی برای اندازه گيری سه بعدی و تلرانسهای هندسی قطعات،گيج وفيکسچرهای بزرگ وخيلی سنگين استفاده می شود.

فرق بزرگ اين ماشين ها در مقايسه با ماشين های دروازه ای در قراردادن قطعه کار بر روی صفحه ای که برروی زمين نصب است می باشد که مناسب اندازه گيری قطعات سنگين می باشد و آسيبی

به محور های ماشين نمی رساند و همچنين با توجه به بزرگ بودن استراکچرCMM ، درستی ماشين کمتر از ماشين های دروازهای می باشد.

اين نوع ماشين ها فقط به صورت CNCعرضه می شوند.

گستره اندازه گیری این نوع دستگاه ها معمولا از 3000 میلیمتر تا 8000 میلیمتر می باشند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

برای اطلاعات خرید با ما تماس بگیرید