دروازه ای (Biridge)

ماشين های CMMدروازهای برای اندازه گيری سه بعدی و تلرانس های هندسی قطعات،گيج وفيکسچرهای دقيق استفاده می شود اين نوع ماشين ها به دو صورت دستی(manual)و اتوماتيک(CNC)می باشند.

گستره اندازه گیری این نوع دستگاه ها معمولا از 400 میلیمتر تا 4000 میلیمتر می باشند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

برای اطلاعات خرید با ما تماس بگیرید