فرم نظرسنجی مشتریان آزمایشگاه آزمون و کالیبراسیون مهر

با سلام :

شرکت مهندسی مهر با هدف ارتقای کیفیت خدمات آزمایشگاهی خود و همچنین جهت افزایش رضایتمندی مشتری و ایجاد تقابل با مشتریان ، اقدام به جمع آوردی نظرات و انتقادات مشتریان خود می نماید.

ضمن تشکر خواهشمند است با تکنیل پرسشنامه ذیل ما را در رسیدن به این هدف یاری فرمایید.

تمامی فیلد های ستاره دار را تکمیل نمایید.
مشخصات شخصی
نام شرکت *:
نام تکمیل کننده فرم*:
شماره تلفن *:
سمت:
پست الکترونیک:
آدرس :
پذیرش
نحوه برخورد و پاسخگویی به تماس های تلفنی:
عالی خوب معمولی ضعیف غیر قابل قبول
نحوه تحویل و عودت به موقع اقلام مورد کالیبراسیون / آزمون:
عالی خوب معمولی ضعیف غیر قابل قبول
بسته بندی مناسب اقلام مورد کالیبراسیون / آزمون:
عالی خوب معمولی ضعیف غیر قابل قبول
مدت زمان خدمات ارائه شده کالیبراسیون / آزمون:
عالی خوب معمولی ضعیف غیر قابل قبول
امکان سنجی مناسب اقالم مورد کالیبراسیون / آزمون:
عالی خوب معمولی ضعیف غیر قابل قبول
اطلاع رسانی جهت نحوه ارایه خدمات آزمایشگاه:
عالی خوب معمولی ضعیف غیر قابل قبول
کیفیت و فنی
نحوه برخورد و پاسخگویی به تماس های تلفنی:
عالی خوب معمولی ضعیف غیر قابل قبول
انجام کالیبراسیون بر اساس روش و استاندارد مناسب کالیبراسیون / آزمون
که خواسته های مشتریان را برآورد کند:
عالی خوب معمولی ضعیف غیر قابل قبول
انجام کالیبراسیون / آزمون با استفاده از تجهیزات حرفه ای تحت شرایط محیطی مناسب:
عالی خوب معمولی ضعیف غیر قابل قبول
اطلاعات فنی پرسنل جهت پاسخگویی:
عالی خوب معمولی ضعیف غیر قابل قبول
محتویات گواهینامه - گزارش عدم قطعیت اندازه گیری:
عالی خوب معمولی ضعیف غیر قابل قبول
محتویات گواهینامه - رعایت قابلیت ردیابی تا مراجع بین المللی:
عالی خوب معمولی ضعیف غیر قابل قبول
محتویات گواهینامه - اعلام(ارائه) روش کالیبراسیون استفاده شده:
عالی خوب معمولی ضعیف غیر قابل قبول
صحیح، واضح، بدون ابهام بودن نتایج کالیبراسیون / آزمون:
عالی خوب معمولی ضعیف غیر قابل قبول
نحوه نصب برچسب کالیبراسیون و آزمون بر روی اقلام کالیبراسیون / آزمون:
عالی خوب معمولی ضعیف غیر قابل قبول
خدمات مشتری
ارائه اطلاعات و راهنمایی های فنی در مورد روش و استانداردهای کالیبراسیون:
عالی خوب معمولی ضعیف غیر قابل قبول
مالی
نحوه برخورد و پاسخگویی به تماس های تلفنی:
عالی خوب معمولی ضعیف غیر قابل قبول
میزان دستمزد خدمات کالیبراسیون / آزمون:
عالی خوب معمولی ضعیف غیر قابل قبول
سایر
در نهایت ارائه خدمات به گونه ای بوده است که شما را به همکاری دوباره ترغیب نماید؟
بلی خیر
آیا گزارش نتایج کالیبراسیون / آزمون به گونه ای بوده که رضایت شما را در برداشته باشد؟
بلی خیر
سایر نظرات ، پیشنهادات و انتقادات:
کد امنیتی